HORREBY.DK

En hjemmeside om Horreby

Om bylauget

Bylauget er stiftet 27. Oktober 2010 på initiativ af 6-7 borgere i Horreby og omegn.

Formålet med lauget er at varetage de fælles interesser, der måtte være for at bevare og udvikle de områder i byen, der er til alles interesse.

Aktiviterne har først og fremmest drejet sig om området omkring "Den Gamle Mejerigrund", som bylauget har fået stillet til rådighed, mod at vedligeholde pladsen.

Det har betydet, at der-  ud over almindelig vedligeholdelse (græsslåning, oprydning mv.) - har udviklet sig to tradionelle arrangementer: Sankt Hans bål med grill mv. den 23. Juni samt juletræstænding den første søndag i advent.

Derudover har bylauget af flere omgange taget initiativ til oprensning af gadekæret.

Medlemskabet er frivilligt, og der betales ikke kontingent. Man kan bystøtte lauget ved at købe støttebeviser samt selvfølgelig deltage i de forskellige arrangementer.

Bylauget har fået fin opbakning af områdets erhvervsliv i foem af sponsorater i forbindelse med arrangementerne.