HORREBY.DK

En hjemmeside om Horreby

Møllebakkeskolen er en et-sporet folkeskole i Guldborgsund kommune med omkring 200 elever fordelt på 0.-9. klasse. Fagrækken er den almindeligt kendte for folkeskolen - men skolen arbejder også med læsebånd på alle årgange og med at blive DGI-certificeret udeskole henover skoleårerne 2017-19. Eleverne i 7.-9. klasse vil i skoleåret 2017-18 desuden blive introduceret til valgfag med indhold, der foruden at være fagligt oringteret, i høj grad også et uddannelsesmæsigt fokus.Eleverne kan arbejde med pc, iPad og andre elektroniske hjælpemidler i undervisningen, herunder ind i mellem også deres mobiltelefon. Møllebakkeskolen har siden skoleåret 2016-17 har haft et princip om bevist brug af telefonen.

Historisk set var den gamle centralskole oprindeligt en landskole for det opland, der i dag udgør Falsters Hjerte. Møllebakkeskolen blev bygget i 1960 og er siden løbende blevet renoveret. Eleverne kan 2 gange om dagen handle i "Boden", hvor skolens 8. årgang hjælper med salg og organisering. Overskuddet fra salget bruges til jejrskole i 9. klasse det følgende år. I skoleåret 2017-18 handler renoveringen af skolen om biblioteket, som flyttes op midt i skolen og bliver til Biolotek og Mediatek.

I 2011 blev skoledistriktet formindsket og dermed var Møllebakkeskolen en noget mindre skole. Det betyder i dag, at klassekvotienten i gennensnit er 19. Skolen er opdelt i 2 afdelinger, så de ældste går i en bygning for for sig, "74-bygningen", og de yngste går i den anden ende af skolen. Indskolingsområdet er skolens nyeste tilbygning og huser 0.-3. klasse.

SFO har sin egen bygning med mulighed for at bruge skolens faciliteter efter behov.

Rundt om skolen er der en alsidig natur, der er rig på mulighedder for at flytte undervisningen uden for. Fx. har 0.-5. klasse et tradiosrigt undervisningsforløb, "De 4 årstider", i skoven er der forskellige forløb i forbindelse med skolesporet, som er en sti gennem Falsters Hjerte henover forskellige ejendomme og gennem den enestående Falsterske højmose, Horreby lyng. Møllebakkeskolen ligger i den sydlige del af Horreby med dejlige udefaciliteter, som bålhytte og bålålads. Der er en alsidig lejeplad og multibaner. Horrebyhallen ligger lige ved siden af skolen,